MENU
Українські імена на "В".
Чоловічі імена
Вавило, Вавил (Авило)
  Грецьке; ім'я Babyla; вважають, що це сирійсько-єврейьке запозичення – від слова, що означає "повстаець”, "замішання”. Пов'язують також це ім'я з Babel – Вавилон і Bab Bel – ворота і двір Бела – головного бога Вавилона.
Інші форми імені: ВАВИЛОНЬКО, ВАВИЛОЧКО. 
Іменини: 6 лютого, 17 вересня.
 Вадим
 Древньоримське ім'я, яке означає «здоровий». Правда, є думки, що вважають це ім'я персидським; інші – древньоруським, яке походить від слова «вадити», що означає – «сіяти смуту, споречатись, звинувачувати, обмовляти».
Іменини: 22 квітня.
 Валентин; Валентій, Валент
 Латинське; valens (родовий відмінок valentis) – сильний, здоровий, міцний.
Інші форми імені: ВАЛЕНТИНОНЬКО, ВАЛЕНТИНОЧКО, ВАЛЬКО, ВАЛЯ, ВАЛЕЧКО, ВАЛИК.Іменини: 7 травня, 19 липня, 12 серпня

Валеріан
Див. Валер'ян.

Валерій
  Чоловіче римське родове ім'я Valerius. Походить від латинського слова "valere", що в перекладі з латинської означає «бути здоровим», тобто «здоровий», «сильний», «бадьорий», «міцний».
Іменини: 22 березня, 20 листопада.
Інші форми імені: ВАЛЕРІАНКО, ВАЛЕРІАНЧИК, ВАЛЕРКО, ВАЛЕРА, ВАЛЕРКА, ВАЛЕРИК, ВАЛЯ; ЛЕРА, ЛЕРИК.
Іменини: 3 лютого, 14 червня, 26 вересня, 5 грудня.

 Василь
 В перекладі з древньогрецької — «царський, царственний». Басилевсами іменували константинопольських імператорів. Ще одна версія: Стародавнє слов'янське чоловіче ім'я, що означає – селянин (весь - село), намісник; Василь - прояв Бога Місяця, який уособлює прошарок селян і на людиноподібних стелах позначає черево.
 Іменини: 5 січня, 14 січня, 12 лютого, 23 лютого, 13 березня, 17 березня, 20 березня, 4 квітня, 5 квітня, 8 квітня, 25 квітня, 9 травня, 12 травня, 13 травня, 5 червня, 21 червня, 23 червня, 14 липня, 16 липня, 19 липня, 28 липня, 15 серпня, 24 серпня, 11 жовтня, 11 грудня.

 Веніамін
 Ім'я древньоєврейського походження: «Бен-ямін» — «син правої руки».
Іменини: 27 січня, 13 квітня, 13 серпня, 10 вересня, 26 жовтня.

Віктор, Вікторій, Вікторин
Латинське; – переможець. Інші форми імені: ВІКТОРКО, ВІКТОРОНЬКО, ВІКТОРОЧКО, ВІКТОРЧИК, ВІТЯ, ВІТЬКО, ВІТЬКА, ВІТЬОК, ВІТІЧКА.
Іменини: 13 лютого, 23 березня, 2 квітня, 28 квітня, 1 травня, 29 вересня, 24 листопада.

Віссаріон
Грецьке; bessa – лісиста долина (буквально: лісовий). Інша форма імені: ВІСАРИК.

Віталій
Латинське; vitalis – життєвий (це слово має той самий корінь, що й вітамін – речовина, необхідна для життя).
 Інші форми імені: ВІТАЛЬ, ВІТАЛЬКО, ВІТАЛИК, ВІТАЛЬЧИК, ВІТАСИК, ВІТАСЬО, ВІТЬКО, ВІТЯ; ТАЛЯ, ТАЛИК, ТАСИК.
Іменини: 7 лютого, 5 травня, 11 травня.

Вітольд
Слов'янське; польське Witold; від литовського Vytautas; tauta — народ.
Інші форми імені: ВІТОЛЬДИК, ВІТИК.

Владилен
  Нове; скорочення від російського Владимир Ленин.
Інші форми імені: ВЛАД, ВЛАДКО, ВЛАДИК, ВЛАДОНЬКО, ВЛАДОЧКО.

Владислав, Володислав
Слов'янське, від влад- (старослов'янське владьти – володіти) і слав- (слава). Давньоруська форма імені Володиславъ
Інші форми імені: ВЛАДИСЛАВЧИК, ВОЛОДИСЛАВЧИК, ВЛАД, ВЛАДКО, ВЛАДИК, ВЛАДОНЬКО, ВЛАДОЧКО; СЛАВА, СЛАВКО, СЛАВЦЬО, СЛАВИК, СЛАВЧИК
Іменини: 7 жовтня.
Владлен
 Нове; скорочення від російського Владимир Ленин. Інші форми імені: ВЛАД, ВЛАДКО, ВЛАДИК, ВЛАДОНЬКО, ВЛАДОЧКО.

Влас, Улас (Власій)
Грецьке; ім'я Blasios; від blaisos – скривлений назовні, кривоногий; простий, грубий. Інші форми імені: ВЛАСИК, УЛАСИК. 
 Іменини: 16 лютого, 24 лютого.

Володимир
 Слов'янське ім'я, яке за однією версією, означає «володар миру, громади», а за другою – похідне від германського імені Вольдемар.
 Іменини: 4 червня, 28 липня, 17 жовтня.
Всеволод
  Слов'янське ім'я, від давньоруського все- (вьсь – весь) і волод- (володіти).
 Інші форми імені: ВСЕВОЛÓДКО, ВСЕВОЛÓДИК; СЕВА.
 Іменини: 24 лютого, 5 травня, 10 грудня.
В'ячеслав
 Слов'янське; від вяче- (давньоруське вяче – більше) і слав- (слава). Інші форми імені: СЛÁВА, СЛАВКÓ, СЛÁВЦЬО, СЛÁВИК, СЛÁВЧИК; В'ЯЧКО.
 Іменини: 17 березня, 11 жовтня.
 


 Жіночі імена
 Валентина
 Жіноча форма до імені Валентин.
Інші форми імені: ВАЛЕНТИНОНЬКА, ВАЛЕНТИНОЧКА, ВАЛЯ, ВАЛЕЧКА, ВАЛЮСЯ, ВАЛЮША, ВАЛЮШКА, ВАЛЮНЯ; ТІНА, ТІНОНЬКА, ТІНОЧКА, ТІНКА.
Іменини: 23 лютого, 29 липня.
 Валерія
 Жіноча форма до імені Валерій.
Інші форми імені: ВАЛЕРА, ВАЛЕРОНЬКА, ВАЛЕРОЧКА, ВАЛЕРКА, ВАЛЕРЦЯ, ВАЛЯ; ЛЕРА, ЛЕРОНЬКА, ЛЕРОЧКА, ЛЕРУНЯ, ЛЕРУСЯ, ЛЕРА, ЛЄРА
Іменини: 20 червня (Калерія)..
Варвара
  Грецьке; barbaros – чужоземець.
Інші форми імені: ВАРВАРОНЬКА, ВАРВАРОЧКА, ВАРКА, ВАРЯ, ВАРОНЬКА, ВАРОЧКА, ВАРУСЯ, ВАРЮНЯ, ВАРЮТОНЬКА, ВАРЮТОЧКА.
 Іменини: 18 липня, 17 грудня.
Василина, Василіса, Василиса
  Утворене від чоловічого імені Василь.
 Інші форми імені: ВАСИЛИНОНЬКА, ВАСИЛИНОЧКА, ВАСИЛИНКА, ВАСИЛЬКА, ВАСЯ, ВАСЮНЯ, ВАСЬКА.
Іменини: 21 січня, 23 березня, 28 квітня, 29 квітня, 16 вересня.

Вероніка
 Грецьке (?); від phero – несу і nike – перемога (буквально: та, що приносить перемогу).
Інші форми імені: ВЕРОНА, ВЕРОНКА, ВЕРОНЦЯ, ВЕРОНЯ, ВЕРОНЬКА, ВЕРУНЬКА, ВІРА, ВІКА, ВІКУСЯ; НІКА
 Вікторія
 В перекладі з латини victoria – «перемога».
Інші форми імені: ВІТА, ВІТОНЬКА, ВІТОЧКА, ВІТКА, ВІТУСЯ, ВІКТА, ВІКТУСЯ, ВІКА, ВІКУСЯ.
Іменини: 31 грудня.
 Віолетта
 Запозичене; поширилося під впливом опери Джузеппе Верді "Травіата”; від італійського violetta (французьке violette) – фіалка.
Інші форми імені: ВІОЛЕТОНЬКА, ВІОЛЕТОЧКА, ВІОЛЕТКА, ВІОЛА, ВІТА.

 Віра
 Стародавнє слов'янське жіноче ім'я, що походить від «віра», «вірування».
Іменини: 30 вересня.

 Віринея
 Латинське; virens – зелений; молодий, свіжий, квітучий.
Інші форми імені: ВІРА; РИНА; НЕЯ.
 Іменини: 17 жовтня
Віта
лат.; vita – життя.
Інші форми імені: ВІТОНЬКА, ВІТОЧКА, ВІТКА, ВІТУСЯ, ВІТУСЕНЬКА, ВІТУСЕЧКА, ВІТУСЬКА.

Віталія
Жіноча форма імені Віталій. В перекладі з латинської означає «життєва».
 
Владислава

Жіноча форма імені Владислав.
Інші форми імені: ВЛАДА; СЛАВА, СЛАВКА, СЛАВЦЯ.

Воля
Нове; від загального іменника воля.
Інші форми імені: ВООЛЕНЬКА, ВООЛЕЧКА.
Сайт управляється системою uCoz